IX PODLASKIE TARGI TURYSTYCZNE

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W 2015 ROKU

IX PODLASKIE TARGI TURYSTYCZNE

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W 2015 ROKU
  • ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W 2015 ROKU
  • ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W  2015 ROKU
BIURO ORGANIZACYJNE
PODLASKA REGIONALNA
ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
ul. Malmeda 6
15-440 Białystok
tel./fax 85 732 68 31,
tel. 85 653 77 97
e-mail: targi@podlaskieit.pl
www.podlaskieit.pl

INFORMACJE DLA MEDIÓW

 

Zarząd Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej uprzejmie informuje, że w 2014 roku nie planuje organizacji Podlaskich Targów Turystycznych w Białymstoku.  Decyzję podjęto w związku z prowadzeniem prac nad koncepcją organizacji targów w 2015 r. w innej, atrakcyjniejszej formie oraz zintensyfikowaniem działań promocyjnych w bieżącym roku m.in.:  organizacja Podlaskiego Festiwalu Smaków i Podróży w Warszawie, targi i imprezy promocyjne w kraju i zagranicą, warsztaty, seminaria, spotkanie B2B touroperatorów z branżą turystyczną, wizyty studyjne dla dziennikarzy, touroperatorów, blogerów i pracowników punktów informacji turystycznej z Polski, Litwy, Rosji oraz polonijnej branży turystycznej i okołoturystycznej,  działania dot. rozwoju i promocji szlaków i produktów turystycznych z województwa podlaskiego, a także publikacja przewodników turystycznych.


logo Podlaskich Targów Turystycznych (do pobrania)

logo Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (do pobrania)